Kemikaalit

Polyuretaanit ovat polymeerejä. Polyuretaanin pääraaka-aineita ovat isosyanaatit ja polyolit. Lisäksi tarvitaan ketjunjakatkajia ja monenlaisia lisäaineita, joilla parannetaan tiettyjä polyuretaanin ominaisuuksia. Lisäaineita ovat esimerkiksi katalyytit, pinta-aktiiviset aineet, paisunta-aineet, palonestoaineet, täyteaineet ja väriaineet. Polyurean pääraaka-aineet ovat isosyanaatti ja amiinit.

Polyoli + isosyanaatti = polyuretaani

Polyuretaanin valmistuksessa käytettävät isosyanaatit ovat aromaattisia tai alifaattisia yhdisteistä.

Polyolit ovat kaksi tai useampia hydroksyyliryhmiä (-OH) sisältäviä ydisteitä. Polyuretaanin valmistuksessa hyödynnetään pääasiassa kahta rakenteeltaan erilaista polyoliryhmää, polyeetteripolyoleja ja polyesteripolyoleja.

Lisäksi käytetään erilaisia apuaineita, joilla voidaan ohjata kemiallisen reaktion kulkua tai muunnella polyuretaanin ominai-suuksia. Polyuretaani valmistetaan sekoittamalla isosyanaatti ja polyoliseos tehokkaasti keskenään.

Amiini + isosyanaatti = polyurea

Polyurean valmistukseen tarvitaan amiineja ja isosyanaatteja. Pinnoitteena kyse on kaksikomponenttisesta ruiskutettavasta pinnoitteesta, jolla saadaan elastinen ja saumaton 2-3 mm:n paksuinen vedeneriste, joka kestää myös kulutusta korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Se on erinomainen materiaali vanhan vesikatteen korjaukseen.

Polyuretaanin tavoin myös polyurealla on ainutlaatuiset fyysiset ja kemialliset ominaisuudet. Niiden ansiosta pinnoitteet suojaavat peltiä, metallia, betonia ja muita rakenteita kosteudelta, korroosiolta, lämmöltä, kemikaaleilta, iskuilta ja hankaukselta. Polyurea on erinomainen suoja myös ennenaikaiselle kulumiselle.

Polyuretaania, polyureaa, elastomeerejä ja irrotusaineita

Polyuretaanin soveltamisalue on äärimmäisen monipuolinen eristeistä pinnoitteisiin ja integraalituotteista huonekalujen osiin. Siksi eristevaahdot, elastomeerit ja erilaiset polyoliseokset valmistetaan ponne- ja palonsuoja-ainein siten, että lopputuotteen fysikaaliset ominaisuudet ovat aina asiakas-, käyttökohde- ja tuotekohtaisia.